با فراگير شدن ركود در بازار فولاد، پرمصرف ترين فلز دنيا در طوفاني سهمگين گرفتار شد كه پس از ركوردهايي كه قيمت فولاد در تابستان به جا گذاشت، هيچ كس پيش بيني آن را نمي كرد. ركود اقتصاد جهاني و گرفتار شدن كشورهايي نظير آمريكا، آلمان، ايتاليا و به دنبال آن ژاپن و كره باعث شد تا شديد ترين افت قيمت ها را در بازار فلزات و به ويژه در بازار فولاد شاهد باشيم. حتي كاهش توليد شركت هاي بزرگ توليدكننده نيز نتوانست از سقوط قيمت ها جلوگيري كند و هم اكنون سرمستي تابستاني توليدكنندگان فولاد جاي خود را به استرس پاييزي داده است.
پيش بيني افزايش قيمت ها در دسامبر
با توجه به افزايش ۷۰ دلار بر تن قيمت بيلت صادراتي از روسيه و اوكراين در هفته آخر ماه سپتامبر، تحولات بازار نشان از بهبود نسبي شرايط خريد دارد و برخي از فعالان بازار پيش بيني مي كنند بيلت درياي سياه در ماه دسامبر تا ۴۵۰ دلار بر تن معامله شود. طبق برآوردهاي موسسه SBB Steel، قيمت اسلب صادراتي كشورهاي آسياي ميانه در ماه دسامبر همانند ماه هاي قبل در محدوده ۴۰۰ تا۴۵۰ دلار بر تن خواهد بود. هم اكنون كارخانه هاي فولادسازي روسيه و اوكراين تنها با ۴۰ درصد ظرفيت كار مي كنند.
كاهش حجم ذخيره سنگ آهن بازار
در اواسط ماه اكتبر، ذخيره سنگ آهن در اكثر بنادر چين رو به كاهش گذاشت (۷/۶۸ ميليون تن) و در اين ماه براي اوليه بار از ابتداي سال ميلادي جاري، حجم آن كاهش يافت. در نيمه نوامبر، حجم ذخيره به ۵/۶۵ ميليون تن رسيد كه دليل آن ادامه كاهش تقاضاي توليدكنندگان داخلي فولاد است.
با كاهش حجم ذخيره سنگ آهن در بازار، به تدريج اطمينان به بازار سنگ آهن بازگشته و قيمت سنگ معدن مقداري رشد نشان داده است. قيمت سنگ معدن كه در نيمه ماه نوامبر ۶۵ تا ۷۲ دلار بر تن بود، در هفته آخر ماه به ۷۰ تا ۷۳ دلار بر تن رسيد.
احياي بازار قراضه در تركيه و افت قيمت ها در اروپا
با كاهش يافتن قيمت انواع مختلف قراضه صادراتي به دنبال كاهش قيمت فولاد، واردكنندگان تركيه به بازار بازگشتند و در هفته اول ماه نوامبر ۱۰ تا ۱۲ محموله كشتي قراضه خريداري كردند. حجم اين مقدار قراضه بيش از ۳۰۰ هزار تن است كه نشان از رونق گرفتن بازار قراضه دارد و باعث افزايش نسبي قيمت قراضه شده است. قيمت خريد محموله فوق ۱۸۰ دلار بر تن براي قراضه گريد ۸۰:۲۰ (درجه دو:يك) بوده است.
ادامه روند كاهش قيمت فولاد زنگ نزن
در ادامه ركود حاكم بر بازار فولاد، قيمت انواع مختلف فولادهاي آلياژي نيز در حال كاهش است. ورق فولاد زنگ نزن ۲۰۲ چيني با ضخامت ۲ ميليمتر كه در نيمه اكتبر با بهاي ۲،۶۳۷ تا ۲،۶۶۶ دلار بر تن معامله مي شد، در هفته دوم نوامبر به محدوده ۲،۱۲۴ تا ۲،۱۵۴ دلار بر تن رسيد. كاهش قيمت براي گريد ۲۰۰ بيشتر از گريد ۳۰۰ بود.

error: Content is protected !!